3. helmi, 2015

Media aivopesee kansaa

Suomi on pakkosyöttö yhteiskunta! Media ohjelmoi kansaa aivan väärään suuntaan lietsomalla Jumalan lakien vastaista seksielämää ja edistäen siten siveellistä turmelusta kansassa. Suomi elää seksissä, mutta se ei tule toimeen seksistä!

Yhteiskunnan sisäinen  turmelus siveettömyyteen on aiheuttanut jo nyt melkoisen taloudellisen alasmenon. Ulkopuoliset voimat - Islam ja Venäjä ovat myös aavistaneet sisäisen heikentymisen ja ovat alkaneet tulvia länteen. On vain ajan kysymys kun ne ottavat täyden ylivallan puolustuskyvyttömyyteen heikentyneessä lännessä. Ajattelemattomat poliittiset johtajat Suomessa ovat antaneet niin suuret määrät Suomen varallisuutta EU:hun, että kohta puolet kansaa on leipäjonossa almua anomassa.

Eiköhän olisi jo aika valita uudet johtajat eduskuntaan ja hallitukseen. Sellaiset johtajat, jotka osaavat tehdä yhteiskuntaa hyödyttäviä päätöksiä. Tutkipa tarkasti ketä äänestät näissä vaaleissa ja mitä puolutetta kannatat. Jokainen Suomessa asuva on vaikutettu niistä päätöksistä mitä Eduskunnassa tehdään.

Eduskunnassa säädetään lakeja edesvastuuttomalla tavalla! Tällä tarkoitan valheellisesti niin sanotun avioliitto 'tasa-arvolain' äänestystä. Vaikka se monista tuntuu 'tasa-arvoiselta', niin seurauksiltaan se on kaikkea muuta kuin tasa-arvoinen. Sen vaikutukset toisin ajatteleviin ja yhteiskunnallisiin kuluihin on karmea. Jos lainsäädännössä ei ote huomioon sen vaikutusta toisin ajatteleviin, niin silloin on toimittu edesvastuuttomasti! Media ei ole kiinnittänyt huomiota ollenkaan tähän, eikä myöskään Eduskunta! Sekä Media että Eduskunta menettelevät erittäin edesvastuuttomasti jos he eivät nyt heti ota huomioon tuon 'epätasa-arvolain' vaikutusta meihin toisin ajatteleviin.

APUA - AUTTAKAA LAINSÄÄDÄNNÖN UHREJA

Lainsäädäntö on vakava asia, sillä sen seurauksena toisin ajattelevista tulee automaattisesti rikollisia eli säädetyn lain rikkojia. Tässä avioliittolain muutosehdotuksessa ei ole otettu lainkaan huomioon sen vaikutusta toisin ajatteleviin. Ainoastaan pikkuisen on kosketeltu sen vaikutusta adoptoitaviin lapsiin. Mutta sen järkyttävää vaikutusta koko yhteiskuntaan ja jokaiseen tässä maassa asuvaan - sitä ei ole otettu huomioon lainkaan, ei Eduskunnassa, sen enempää kuin mediassakaan.

Jokainen toisin ajatteleva joutuu pakostakin valitsemaan, (1) joko tukahduttaa oman mielipiteensä ja alistuu säädettyyn lakiin (2) tai sitten valitsee lainrikkomisen antautuen yhteiskunnalliseen tottelemattomuuteen. Tämä pakkovalinta menee läpi koko yhteiskunnan koskettaen jokaista yksilöä. Kysymyksessä on ALISTU TAI .... PAKKOVALTA!

On selvääkin, että tämä niin sanottu 'tasa-arvoinen avioliittolaki' on kaikkea muuta kuin 'tasa-arvoinen', ei ainakaan seurauksiltaan! Tosiasiassa se edustaa homoseksuaalista pakkovaltaa äärimmäisenä suvaitsemattomuutena, ryöstäen mitä törkeimmällä tavalla perustavaa laatua olevat ihmisoikeudet toisin ajattelevilta.

Ensimmäisenä valinnan eteen joutuvat kaikki siviilivihkimistä toimittavat henkilöt. Jos suostut - saat pitää työpaikkasi, mutta jos et suostu, niin menetät sen! Toiseksi joutuu valinnan eteen kaikki sosiaalityöntekijät. Jos suostut luovuttamaan lapsia adoptoinnissa homo- ja lesbopareille, niin saat pitää työpaikkasi, mutta jos et suostu, niin lopputili ja merkintä työtodistuksiin ei suositeltavana työntekijänä.

Seuraavaksi joutuu valinnan eteen koulukirjojen laatijat, koulujen opettajat, koulujen rehtorit ja kaikki lapsi- ja nuorisotyötä tekevät henkilöt! Jos suostut opettamaan uutta perhe-ihannetta ja tuota seksuaalista suuntausta normaaliin elämään kuuluvana ja hyväksyttävänä elämän tapana, niin saat pitää työpaikkasi, mutta jos et suostu, niin lopputili ja merkintä työtodistuksiin ei suositeltavana henkilönä.

Sitten joutuu valinnan paikalle kaikki isät ja äidit! Suostutko antamaan lapsesi koulujen seksisuuntausvalistukseen vai et? Nämä seksisuuntausvalistukset monissa maissa eivät  rajoitu ainoastaan akteemiseen tieto-opetukseen kyseistä asiasta, vaan niihin liittyy kaikenlaiset aktiiviset osallistumiset, joissa lapset opetetaan noihin seksuaalisiin suuntauksiin - miten ne toimii käytännössä. Väitetään, että näin lapset oppivat ymmärtämään noihin seksuaalisiin suuntauksiin taipuvaisia, eivätkä siten vähättelisi ja halveksisi heitä.  Mutta tosiasiassa lapset  itse oppivat elämään tuolla tavalla, eikä vanhemmilla ole oikeutta pelastaa heitä siitä!

Jos isät ja äidit eivät suostu tuohon, niin lapset otetaan heiltä pois tai vanhemmat laitetaan vankilaan. Tästä todisteeksi olen  lähettänyt teille sinne Eduskuntaan, viime vuosien aikana, 'metrikaupalla' uutislinkkejä ja uutisaineistoa katsottavaksi ja luettavaksi.

Sitten joutuu valinnan paikalle kaikki hotellien ja motellien omistajat. Jos suostut majoittamaan homo- ja lesbopareja, niin et ole lainrikkoja, mutta jos et voi suostua, niin ankarat sakkorangaistukset ja kaikkea muuta siihen liittyvää sen lisäksi. Kaikki liikeyritykset joutuvat tällaisen valinnan eteen! Kaikki kodit joutuvat tuon valinnan eteen! Koko yhteiskunta joutuu tuon homoseksuaalisen pakkovallan uhriksi. Vaatimus on: Alistu tai ....!

Jos te kansanedustajat siellä Eduskunnassa ette tajua lainsäädännön vakavuutta, niin te olette väärässä paikassa! Noin järkyttävää, koko yhteiskuntaa repivää lainmuutosta ei saisi tehdä ottamatta huomioon edellä mainitsemaani vaikutusta toisin ajatteleviin. Kansanedustaja äänet jakautuivat  melko tasaisesti! Se osoittaa, että ainakin Eduskunnassa, äänet on niin lähellä tasapeliä, ettei lainsäädäntöä pitäisi tehdä muutoin kuin 2/3 osan enemmistö äänten perusteella.

Kansanäänestys pitäisi suorittaa tuosta asiasta, mutta sekään ei toimi, ellei mediaa laiteta tasapuolisesti kuriin. Media on sellainen valtatekijä, että se muokkaa kansan mielipiteet mihin suuntaa tahansa. Media on oikeastaan se valtatekijä, joka hallitsee maata muokkaamalla mielipiteitä. Teidän kansanedustajien on päätettävä haluatteko olla median heiteltäviä pelinukkeja vai halutteko te laittaa median hallintanne alle kurinalaisuuteen.

Totuus lainsäädännön vaikutuksesta toisin ajatteleviin, tässä niin sanotussa 'tasa-arvoisessa' avioliittolakiehdotuksessa, on estetty sekä mediassa että Eduskunnassa. Lainsäädännön tärkein kysymys on ehdottomasti sen vaikutus toisin ajatteleviin ja meitä on paljon!

Me emme ole homoja ja lesboja vastaan, mutta me emme hyväksy, että meidät ja meidän lapsemme ja koko yhteiskunta 'pakko-ohjelmoidaan' tuohon seksuaaliseen suuntaukseen lakisääteisillä pakotteilla,  yleisesti hyväksyttävänä elämän tapana. Tuo avioliittolain muutos merkitsee koko Suomen kansan luovuttamista homoseksuaalisen pakkovallan alaisuuteen.  Se merkitsee sitä, että vanhemmat luovuttavat lastensa seksikasvatuksen homoliikkeen edustajille.

Myönnän, että jos kaikki kansalaiset suostuisivat tuohon avioliittolain muutokseen, niin silloin ei yhteiskunnallista tottelemattomuutta tietysti syntyisi ollenkaan. Mutta siinä tapauksessa koko yhteiskunta turmeltuisi sisäiseen heikkouteensa ja siihen liittyvään taloudelliseen hätään. Myöskin ulkopuoliset voimat hoksaisivat sisäisesti heikentyneen kansan ja hyökkäisivät sisälle valloittajina. Näin on jo alkanut tapahtuakin - kiitos median, joka tekee ylitöitä tuhotakseen tämän yhteiskunnan.

Jos te kansanedustajat ette hyväksy mitä olen tuossa edellä sanonut, niin teidän on kuitenkin pakko myöntää, että taloudellinen alasajo on jo alkanut ja samoin ulkopuolisten voimien (Venäjä ja Islam) tunkeutuminen länteen! Täydellinen romahdus on tulossa nopeata vauhtia ellemme herää toimimaan Jumalan säätämien elämänlakien mukaisella tavalla.

Rauno Helppi

Käytännönjärkinen ihmisoikeuksien puolustaja