Uskovien Yhteyden Perusteita

USKOVIEN YHTEYDEN PERUSTEITA

Rauno Helppi

Uskovien yhteyttä repivät sekä aiheelliset että aiheettomat erimielisyydet. Todellinen Jumalan tahdon mukainen ykseys on mahdoton jos harhaudutaan pois evankeliumin perustotuuksista. Niinpä todellinen Hengen yhteys on mahdotonta esimerkiksi muslimien kanssa. Heillä on eri Jumala kuin meillä! He ovat erimieltä ratkaisevan tärkeissä kysymyksissä. Sama pitää paikkansa myös Jehovan Todistajiin nähden.

Harhautumiset yleensä pois aidosta kristillisyydestä ei yleensä johdu siitä mitä mieltä kukin on pelastukselle ei - välttämättömissä kysymyksissä. Se johtuu siitä, että on harhaoppi ratkaisevan tärkeissä kysymyksissä.

Islamin päähyökkäys on Jeesuksen jumaluutta vastaan. Samoin on laita Jehovan Todistajien. He ovat aidon kristillisyyden vihollisia, koska he taistelevat Jeesuksen jumaluutta vastaan ja kieltävät totuuden Pyhästä Hengestä.

"Sillä näin sanoo Korkea ja Ylhäinen, jonka asumus on iankaikkinen ja jonka nimi on Pyhä: Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niitten tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki, että minä virvoittaisin nöyrien hengen ja saattaisin särjettyjen sydämet eläviksi."  Jes.57:15

Jumala ilmoittaa Sanassaan aivan selvästi, että Hän asuu kolmessa paikassa: (1) Korkeudessa - Hän on taivaassa valtaistuimella! Dan.7:9-10. (2) Hän asuu pyhyydessä - Jeesus on Jumalan Pyhä, sen riivaajahenkikin tunnusti sanoen: " Minä tunnen sinut, kuka olet, sinä Jumalan Pyhä" Mark.1:24.  (3) Hän asuu niitten tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki - Pyhässä Hengessä läsnäolevana Jumalana. 1.Kor.3:16.

Ajatus, että Jumala on valtaistuimella taivaassa ei liene aiheuta mitään ongelmia kenellekään, joka uskoo Jumalan olemassaoloon. Sensijaan kysymykset koskien Jeesusta Kristusta ihmisyydessä ilmestyneenä Jumalana ja kysymykset Pyhästä Hengestä läsnäolevana Jumalana - ne ovat olleet jatkuvien riitakysymysten aiheena.

Tämä ei ole ollenkaan ihme, sillä sielunvihollisen vaikutus ihmisiin ei juurikaan häiriinny siitä jos ihmiset uskovat Jumalan olevan jossain tavattoman kaukana 'taivaassa'. Hänet voidaan määrätynlaisella järkeilyllä sulkea pois käytännöllisen elämän ympyröistä.

Mutta esimerkiksi käsitys siitä onko Pyhä Henki persoonallinen Jumala vai onko Hän vain henkivoima - se on ratkaisevan tärkeä. Jos Hän on vain henkivoima kuten jotkut väittävät, niin silloin meillä ei ole todellista Jumalan läsnäoloa täällä ollenkaan. Me olemme yksin ja orpoja, jätetty käyttämään Jumalan lähettämää henkivoimaa avuksemme.

Mutta totuus on se, että me emme ole yksin, emmekä ole orpoja, emmekä me voi käyttää Pyhää Henkeä ikäänkuin Hän olisi vain pelkkä henkivoima. Meidän tehtävä on antautua Pyhän Hengen opettavaksi 1.Joh.2:27. Joh.14:26., Hänen hallintaansa Apt.13:2,4 ja Hänen käyttöönsä Apt.16:6-7.

Pyhän Hengen persoonaa koskevissa Raamatun teksteissä ilmenee selvästi, että Hän on ajatteleva, päätöksiä tekevä Apt.14:28 ja läsnäoleva persoona meitä opettaen, halliten - itseasiassa Hän on johtajan asemassa toimiva 'Henkiolento'! Hän asuu meissä vain jos suostumme Hänen hallintaansa Jeesuksen Nimessä! Joh.14:26. 1.Kor.12:3

Tätä totuutta kuvaa hienosti kertomus D.L.Moodysta, kuuluisasta 1800 luvun herätyssaarnaajasta. Bostonissa oli pappien kokous, jossa pohdittiin oliko Moodyn toiminta Jumalasta vai ei. Eräs pappi sanoi: "Moodyllä ei ole yksinoikeutta Pyhään Henkeen!" Silloin eräs toinen pappi sanoi: "Mutta Pyhällä Hengellä näyttää olevan yksinoikeus Moodyyn!"

En yhtään ihmettele, että saatana pelkää totuutta Pyhästä Hengestä Läsnäolevana persoonallisena Jumalana. Vihollisella ei ole meidän hengellisyydestä mitään vaivaa - hän voi voittaa meidät kaikki aivan helposti. Mutta saatana ei pärjää ollenkaan kun kysymyksessä on Läsnäoleva Jumala - se on kauhun aihe hänelle. Ei ihme, että kulttihenkiset liikkeet hyökkäävät Pyhän Hengen persoonallisuutta vastaan. He eivät halua, että Jumala itse on täällä läsnä!

Entä sitten totuus Jeesuksen Jumaluudesta? Miksi nuo samat uskonnollishenkiset liikkeet hyökkäävät Jeesuksen Jumaluutta vastaan? Eikö ole kummallista, että nuo kaksi uskonnollista harhaliikettä ovat samanmielisiä korottaessaan niin sanotusti 'Jumalaa' ja halventaessaan samanaikaisesti käsitystä Jeesuksesta. Pelkästään tämä tosiasia pitäisi herättää meidät tajuamaan, että samaan leiriin heidän kanssaan ei pidä mennä. Todellinen hengen yhteys tuollaisten kanssa on täydellinen mahdottomuus, sillä heissä on eri henki!

Juuri nämä kysymykset koskien Jeesuksen ja Pyhän Hengen persoonaa ratkaisevat toimiiko meissä Jumalan Henki vai uskonnollinen petoshenki. Aito kristillisyys on mahdotonta jos Jeesuksen Jumaluus kielletään ja jos Jumalan Läsnäolo Pyhänä Henkenä mitätöidään.

Kun asiaa tutkitaan terveiden Raamatun selitysperiaatteiden mukaisesti, niin jotain selviää, ainakin sen verran kuin mitä Jumala on suunnitellut ihmisille ymmärrettäväksi.

Raamatun yksityiskohtia hallitsee taustalla olevat, kaikkea läpivärjäävät suuret yleisperiaatteet. Sentähden, ei mikään yksittäinen teksti, eikä mikään alkukielen ilmaisu voi - ei voi, eikä saa asettua kumoamaan Raamatun kokonaisvaltaista ilmoitusta. Sentähden, ei myöskään Raamatun tekstit voi taistella toisiaan vastaan - toisiaan kumoten.

Jos luetaan Jeesuksen alennustilaan, ihmisyyteen liittyviä tekstejä yksipuolisesti, niin ei ole mikään ihme, että syntyy kuvitelma, ettei Hän ole aivan yhtäläinen Jumala kuin Isä Jumala. Toiminnallinen erilaisuus ilmenee niissä aivan selvästi! Mutta jos ne väännetään tarkoittamaan laadullista erilaisuutta tai eriarvoisuutta, niin silloin jätetään huomioimatta valta määrä tekstejä, jotka puhuvat Jeesuksen Jumaluudesta!

Raamattussa on vaikka miten paljon jakeita, jotka kuvaavat sekä Hänen ihmisyyttään että Hänen Jumaluuttaan. Laajasti Raamattua tuntevaa henkilöä ei voida pettää yksipuolisilla järkeilyillä, sillä sitä esimerkiksi Jehovan Todistajat harhaopeissaan tekevät. Yksi esimerkki Jeesuksen ihmisyyttä kuvaavasta jakeesta on Joh.14:28,  jossa Jeesus sanoi: "Minä menen Isän tykö, sillä Isä on Minua suurempi."

Kaikissa Raamatun jakeissa tulisi ottaa huomioon esimerkiksi se historiallinen tilanne, missä sanat on sanottu. Jeesus sanoi nuo sanat alennustilassa ollessaan. Hän olisi voinut sanoa, että enkelit ovat Häntä suurempia, sillä Sana sanoo: "Mutta Hänet, joka vähäksi aikaa oli tehty enkeleitä halvemmaksi, Jeesuksen, me näemme hänen kuolemansa kärsimyksen tähden kirkkaudella ja kunnialla seppelöidyksi." Heb.2:9

Väärin ymmärrettynä tuo Joh.14:28 jae sovelletaan todisteeksi siitä, että Jeesus ei olisi LAADULLISESTI yhtä paljon Jumala kuin Isä Jumala. Oikein ymmärrettynä se ilmentää Jumaluuden eri persoonien TOIMINNALLISTA erilaisuutta. Raamattu sanoo myöskin:

"Joka tunnustaa, että Jeesus on Jumalan Poika, hänessä Jumala pysyy, ja hän Jumalassa."  1.Joh.4:15

Tästä riippuu kaikki - tunnustammeko Jeesuksen Jumalan Pojaksi? Muslimit kieltävät sen kokonaan esittäen väitteen - Jumalalla ei ole Poikaa! Jehovalaiset taas myöntävät, että Jumalalla on Poika, mutta he eivät hyväksy Häntä Pojaksi erikoismielessä - LAADULLISESTI yhtä paljon Jumalaksi  kuin mitä Isä Jumala on. Laadullinen samanlaisuus merkitsee sitä, että jos asetat heidät molemmat rinnakkain ja koetat arvioida kumpi on kumpi, niin et voi sitä tehdä - sillä laadullinen samanlaisuus on niin täydellinen, ettei eroa voi havaita. Filippus sanoi Jeesukselle: "Herra, näytä meille Isä, niin me tyydymme. Jeesus sanoi hänelle: "Niin kauan aikaa minä olen ollut teidän kanssanne, etkä sinä tunne minua, Filippus! Joka on nähnyt minut, on nähnyt Isän; kuinka sinä sitten sanot: 'Näytä meille Isä'? Joh.14:9

Jehovalaiset  ajattelevat, että Jeesus on vain luotuolento ja Jumalan poika yleisessä,  kaikkia luotuja koskevassa mielessä. He eivät hyväksy, että Jeesus on Jumalan Poika samaa laadullisuutta 'syntyperää' koskevassa mielessä kuin Isänsä. Tätä kysymystä voidaan vertauskuvallisesti katsoa luonnonlakien perusteella, sillä kaikki tuottavat 'jälkeläisiä' lajinsa mukaan. Omenapuusta tulee omenia, hevosista syntyy hevosia, ihmisistä ihmisiä. Tarkoitan tällä sitä, että koska minä esimerkiksi olen Viljo Helppin poika, niin sen luonnollisena seurauksena - minä olen yhtä paljon laadullisesti ihminen kuin isänikin. Ja tästä on kysymys Jeesuksen Jumaluuden suhteen. Jos Hän ei ole yhtä paljon Jumala kuin Isänsä, niin silloin Hän ei ole Poika lainkaan!

Jeesus ei antanut vastustajilleen minkäänlaista mahdollisuutta kuvitella, että Hän olisi vain joku profeetta tai Jumalan Poika yleisessä mielessä. Varsinainen taistelu koski Hänen Jumaluuttaan ja Hänen vastustajansa ymmärsivät aivan selvästi mitä Jeesus tarkoitti. "Sentähden juutalaiset vielä enemmän tavoittelivat häntä tappaaksensa, kun hän ei ainoastaan kumonnut sapattia, vaan myös sanoi Jumalaa Isäksensä, tehden itsensä Jumalan vertaiseksi."  Joh.5:18

Joh.8:nessa luvussa väittely siitä kuka Hän on tiivistyi lopuksi siihen pisteeseen, että juutalaiset poimivat kiviä kivittääkseen Hänet. Kun Jeesus sanoi heille, juutalaisille: "Totisesti, totisesti minä sanon teille: ennenkuin Aabraham syntyi, Minä olen". Silloin he poimivat kiviä heittääksensä häntä niillä; mutta Jeesus lymysi ja lähti pyhäköstä." Joh.8:58-59. Jos Jeesus olisi käyttänyt oikeaa kieliopillista ilmaisua itsestään, sanomalla 'minä olen ollut', ei kivitykseen tarvittava suuttumus olisi herännyt juutalaisissa. Mutta Jeesus rikkoikin terveen kieliopin säännöt soveltaen itseensä Jumalan omaa nimeä YHWH MINÄ OLEN! Jos Hän olisi sanonut kuten Raamatun kääntäjät kuvittelevat sanomalla: 'olen minä ollut', niin juutalaiset olisivat vain pitäneet Häntä hulluna, mutta YHWH:ven nimen käyttäminen herätti heidän vihansa.

Kun Jeesus sanoi: "Minä ja Isä olemme yhtä." Niin juutalaiset ottivat taas kiviä maasta kivittääksensä hänet." Joh.10:30-31

Jeesus kysyi heiltä tätä suoraan: "Minä olen näyttänyt teille monta hyvää tekoa, jotka ovat Isästä; mikä niistä on se, jonka tähden te tahdotte minut kivittää?" Juutalaiset vastasivat hänelle: "Hyvän teon tähden me emme sinua kivitä, vaan jumalanpilkan tähden, ja koska sinä, joka olet ihminen, teet itsesi Jumalaksi". Joh.10:32-33

Jeesuksen väittely juutalaisten kanssa luvussa Joh 8 koski sitä kuka Hän on! Niin he sanoivat hänelle: "Kuka sinä olet?" Joh.8:25 Jeesus sanoi heille: "Kun olette ylentäneet Ihmisen Pojan, silloin te ymmärrätte, että minä olen se, joka minä olen." Joh.8:28 . Huomaatko, että Jeesus sovelsi itseensä YHWH nimiä! Mooses sanoi Jumalalle: "Katso, kun minä menen israelilaisten luo ja sanon heille: 'Teidän isienne Jumala on lähettänyt minut teidän luoksenne', ja kun he kysyvät minulta: 'Mikä hänen nimensä on?' niin mitä minä heille vastaan?" Jumala vastasi Moosekselle: "Minä olen se, joka minä olen." Ja hän sanoi vielä: "Sano israelilaisille näin: 'Minä olen'lähetti minut teidän luoksenne". 2.Moos.3:13-14. Jeesus käytti itsestään Jumalan nimeä MINÄ OLEN! Jeesuksen viholliset ymmärsivät tämän ja niin väittely siitä kuka Hän on jatkui! Juutalaiset kysyivät: "keneksi sinä itsesi teet?" Joh.8:53. Paavalikin viittasi siihen, että Siinain erämaassa ilmestynyt Jumala oli Jeesus!  "Sillä he joivat hengellisestä kalliosta, joka heitä seurasi; ja se kallio oli Kristus." 1.Kor.10:4

On kummallista, että Jeesuksen viholliset ymmärsivät paremmin mitä Hän tarkoitti kuin nykyajan Raamattua repostelevat teologit, niin sanotut alkukielen tuntijat ja kääntäjät.

Jeesuksen Kristuksen Jumaluudesta riippuu myöskin Golgatan sovitusuhrin oikein ymmärtäminen. Pakanuudessa ihminen tuo uhrin Jumalalle tai heidän käsitykselleen Jumalasta - lepyttääkseen vihastunutta jumalaa. Aidossa kristinuskossa asia on aivan päinvastoin!  "Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että Hän antoi ainokaisen Poikansa...." Joh.3:16. Ja "Siinä on rakkaus, että Jumala lähetti Poikansa meidän syntiemme sovitukseksi." 1.Joh.4:10. "Kaikki on Jumalasta, joka on sovittanut meidät itsensä kanssa Kristuksen kautta ja antanut meille sovituksen viran. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa eikä lukenut heille heidän rikkomuksiaan." 2.Kor.5:18-19

Mikä oli siis Jumalan vaatimus sovitusuhriin nähden? Sekö, että jonkun täytyi vain tulla rangaistuksi sijaisena, jotta vihastunut Jumala leppyisi? Ei kait Hän lepyttänyt itse itseään? Mihin Golgata oli tarkoitettu vaikuttamaan, Jumalaanko? Eikö pikemminkin niin, että Hän sen kautta ja siinä asettui itse ihmisyyteen pukeutuneena vaikuttamaan kaikkeen tarpeelliseen maailmassa ja voittamaan kaikki synnin voimat!

Pelkkä ihmisyyskö ristillä? Joku  etusijalla olevista Jumalan pojistako vain siinä ristillä? Ei missään tapauksessa, vaan itse Jumala, jonka rakkautta, anteeksiantavaa armahdusta, ymmärtävää myötätuntoa, ei mikään kidutus, ei mikään väärin kohtelu voinut tukahduttaa! Vain Jumala itse rakkaudessaan oli väkevämpi kuin koko maailman viha ja törkeä kohtelu. Ja vain Hän saattoi herättää itsensä kuolleista! Joh.10:18

Hebrealaiskirje ei puhu ainoastaan Hänen ihmisyydestään ristillä, vaan myös Hänen Jumaluudestaan käyttäen sanoja: suurempi ja täydellisempi maja, ei käsillä tehty, eikä tätä luomakuntaa! "Mutta kun Kristus tuli tulevaisen hyvän ylimmäiseksi papiksi, niin hän suuremman ja täydellisemmän majan kautta, joka ei ole käsillä tehty, se on: joka ei ole tätä luomakuntaa, meni, ei kauristen ja vasikkain veren kautta, vaan oman verensä kautta kerta kaikkiaan kaikkeinpyhimpään ja sai aikaan iankaikkisen lunastuksen. Sillä jos kauristen ja härkäin veri ja hiehon tuhka, saastaisten päälle vihmottuna, pyhittää lihanpuhtauteen, kuinka paljoa enemmän on Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä viattomana Jumalalle, puhdistava meidän omantuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa!" Heb.9:11-14

Kristuksen Jumaluus ja ihmisyys olivat molemmat ristillä! Se ilmaistaan vielä uusin sanoin Kristuksen veri, hänen, joka iankaikkisen Hengen kautta uhrasi itsensä Jumalalle!  Jeesus sikisi Pyhästä Hengestä - Hänellä ei ollut siinä mielessä inhimillistä Isää. Lapsi saa syntyessään olemuksensa ja verensä sekä isästä että äidistä. Inhimillisen isän puoli puuttui Hänestä täysin, sillä siihen oli asettuneena Hänen Jumaluutensa eli Hän sellaisena kuin Hän oli ennen ihmiseksi tuloa. Toisin sanoen Hänen Henkiolemuksensa! Sana sanoo: "Sillä Herra on Henki" 2.Kor.3:17

Kun Jeesus luopui Jumaluudestaan ja ilmestyi ihmisyydessä, niin ei Hän lakannut olemasta sitä mitä Hän oli aina ollut iankaikkisuuksien iankaikkisuuksissa. "Ja tunnustetusti suuri on jumalisuuden salaisuus: Hän, joka on ilmestynyt lihassa." 1.Tim.3:16. Kuka Hän on sellaisena kuin Hän oli ennen ihmiseksi tuloa? Missä Hän nyt  on sellaisena kuin Hän oli ennen ihmiseksi tuloa? Hän - Henkiolentona, "iankaikkisena Henkenä" ei ole voinut hävitä olemattomiin!

Ei ihme, että Hän sanoi, esitellessään Pyhän Hengen tulon: "En minä jätä teitä orvoiksi; minä tulen teidän tykönne. Vielä vähän aikaa, niin maailma ei enää minua näe, mutta te näette minut; koska minä elän, niin tekin saatte elää. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen Isässäni, ja että te olette minussa ja minä teissä."  Joh.14:18-20. Voisimme sanoa, että Jeesus on kaksiosainen persoona! Hän on ihminen, ihmisyydessä ilmestyneenä tai kuten Paavali sanoo Room.8:3 "syntisen lihan kaltaisuudessa" tänne tulleena! Mutta Hän on samanaikaisesti myöskin Jumala - iankaikkisena Henkiolentona! "Sillä Herra on Henki!" 2. Kor.3:17

Tästä syystä, ihmisyytensä puolesta kuolleena oleva Jeesus "kukisti" siinä tilassa perkeleen Heb.2:14-15 ja "riisui" siinä kuoleena ollessaan, henkivallat aseista! Kol.2:14 ja "sai" siinä kuolleena "riemuvoiton" henkivalloista! Hän ihmisenä oli todella  kuollut, mutta 'Iankaikkisena Henkiolentona' Hän ei voinut kuolla,  siksi Hän toimi samanaikaisesti Jumalana  ja kukisti perkeleen, riisui aseista henkivallat  ja sai heistä kaikista riemuvoiton! "Sillä myös Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskas vääräin puolesta, johdattaaksensa meidät Jumalan tykö; Hän, joka tosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä, jossa Hän myös meni pois ja saarnasi vankeudessa oleville hengille." 1.Piet.3:18-19

Tämä tästä! Minä en nyt mene tämän enempää yksityiskohtiin. Sillä minua kiinnostaa kaiken taustalla olevat, kaikkea hallitsevat ja kaikken läpivärjäävät , tausta periaatteet. Periaatteet, joiden valossa voidaan heti arvioida mitä joku yksityiskohta todella merkitsee.

Pyhän Hengen ja uskonnollisen hengen toiminnoissa on monta periaatteellista eroa, joiden perusteella voidaan heti tunnistaa ne. Kysymys koskien Jeesuksen persoonaa - Hänen Jumaluuttaan ratkaisee välittömästi asian. Se Henki, joka korottaa Jeesusta yhä korkeammalle ja korkeammalle on Jumalasta! Se henki, joka vähättelee Jeesuksen merkitystä korottaen muka samanaikaisesti Isä Jumalaa ainoana Jumalana on uskonnollinen petoshenki. Siis sama henki, joka ilmenee islamissa ja jehovalaisuudessa.

Jeesus sanoi Pyhästä Hengestä: "Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille." Joh.16:14. Pyhä Henki toimii vain Jeesus nimessä! "Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, Hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut."  Joh.14:26

Pyhän Hengen ja uskonnollisen hengen toiminta periaatteissa on siis selvä periaatteellinen ero, joka ilmenee siinä miten ne suhtautuvat Jeesukseen ja erikoisesti Jeesuksen Jumaluuteen! Jeesus on Isä Jumalan kunnia! Mitä enemmän korotetaan Jeesusta - sitä korkeammalle kohoaa myös Isä Jumalan kunnia. Mitä enemmän vähätellään Jeesusta Jumalana - sitä vähemmän on asianomaisilla myös Isä Jumalaa!

On täysin turha korottaa muka Isä Jumalaa ohittamalla Jeesus! Jeesus sanoi:  "Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani." Joh.14:6. Jeesus on ainoa totuus Isästä! "Kuka ikinä kieltää Pojan, hänellä ei ole Isääkään. Joka tunnustaa Pojan, hänellä on myös Isä."  1.Joh.2:23

Kaikki ne, jotka ovat 'Isä Jumala' keskeisiä, korottaen Häntä ja vähätellen Jeesusta - kaikissa niissä vaikuttaa uskonnollinen petoshenki - aivan sama henki kuin Islamissa ja Jehovalaisuudessa. Sellaisten kanssa on täysin mahdotonta olla hengellisesti yhtä, sillä kysymyksessä on eri henki!

"Tästä te tunnette Jumalan Hengen: jokainen henki, joka tunnustaa Jeesuksen Kristukseksi, lihaan tulleeksi, on Jumalasta; ja yksikään henki, joka ei tunnusta Jeesusta, ei ole Jumalasta; se on antikristuksen henki, jonka olette kuulleet olevan tulossa, ja se on jo nyt maailmassa. 1.Joh.4:2-3

Tunnustavatko esimerkiksi jehovalaiset tämän? Eivät todellakaan - ei ainakaan sen oikeassa merkityksessä! Koko antikristillisen hengen suunta on Jeesuksen persoonaa vähättelevä ja reposteleva sekä silmänlumeeksi Isä Jumalaa korottava! Antikristus, antikristillinen henki ja antikristillisyys on Kristusta vastustava ja Kristuksen oikean ymmärtämisen sijaan asettuva petoshenki. Anti sana tarkoittaa sekä vastustajaa että sijaan asettuvaa.

Sanoudutaan kaikki päättäväisesti irti uskonnollisista petoksista. Ehdotan tervehenkistä ja Kristus-keskeistä Raamatun tulkintaa, sillä vain Hänessä tuo Pyhä Kirja avautuu! Joh.5:39-40. Ilm.5:1-14

Laitan tähän oheen Kanadassa branhamilaisjohtajille kirjoittamani sanoman kolminaisuudesta. Se ei missään tapauksessa ole vastaus kaikkiin kysymyksiin koskien Jumaluuden persoona salaisuutta. Mutta uskon, että se minkä Jumala on nähnyt hyväksi itsestään ilmoittaa ja itsessään tehdä, sen me voimme ymmärtää. Sen minkä "Hän oli nähnyt hyväksi itsessään tehdä." Ef.1:9.

Liitän tähän oheen myöskin joitakin kirjoittamiani sanomia koskien tervehenkistä Raamatun tulkintaa. Niissä ilmenee Raamatun taustaa hallitsevat ja kaikkea läpivärjäävät periaatteet, joiden valossa voidaan hetkessä havaita mitä kukin yksityiskohta merkitsee. Raamatun ymmärtäminen kaikkea hallitsevien tausta periaatteiden valossa tekee kiistelyn yksityiskohtaisten sanojen tarkoituksesta mahdottomaksi.

 Tätä voidaan kuvata esimerkiksi sillä, mikä ero on katsella tiheässä metsässä puiden ja pensaiden yksityiskohtia tai jos nousee lentokoneeseen ja näkee yleisnäkymän mihin kukin 'puu' ja 'pensas' kuuluu! Raamattu voidaan oikein ymmärtää vain Golgatan ristiltä virtaavassa Jeesuksen tuntemisen valossa. Joh.5:39-40. Ilm.5:1-14. Sillä se on Jeesuksen verellä vihmottu kirja! Heb.9:16-22. Se on 'Jeesus' Kirja ja Pyhä Henki sytyttää sydämet tuleen vain jos katsotaan mitä Sana sanoo Jeesuksesta Häntä korottaen! Luuk.24:27,32,44-45. Vain Jeesus on arvollinen avaamaan Pyhän Kirjan ja sen seitsemän sinettiä! Ilm.5:1-14.

Teitä kaikkia rukouksen Hengessä muistaen

Rauno Helppi

 

Kommentit

01.02.2017 00:33

Pete

Jeesus on Jumalan Poika, sekä meidän Herramme. Jumalan valtuuttama Kristus. Alkuteksteissä on selkeitä todisteita siitä mitä Jeesus on. Siitä olen kirjoitellut: www.kertokaa-totuus.com

15.10.2016 11:34

keijo leppioja

EI väellä eikä voimalla vaan minun hengelläni !Sanoo Herran sana ja täällä Pyhä Henki vuotaa ja ja on siunattua ja tätä Suomi tavitsee Jeesuksen veren tähden siunausta,kiejosödertälje